Обиколка на фабриката

Воздушен поглед на фабриката
Воздушен поглед на фабриката

Воздушен поглед на фабриката
Работилница за статори 1

Воздушен поглед на фабриката
Роботот за снимки (Шуман)

Воздушен поглед на фабриката
Центар за тестирање

Воздушен поглед на фабриката
Прикажи соба

Воздушен поглед на фабриката
Агол на работилниците

Воздушен поглед на фабриката
Линија за пакување 1

Воздушен поглед на фабриката
Автоматска машина за намотување (Шуман)

Воздушен поглед на фабриката
Платформа за тестирање на мотори со голема големина

Воздушен поглед на фабриката
Награди

Воздушен поглед на фабриката
Линија за склопување 1

Воздушен поглед на фабриката
Машински центар (DMG)

Воздушен поглед на фабриката
Автоматска машина за формирање серпентина (Шуман)

Воздушен поглед на фабриката
Линија за тестирање на мотори со средна и мала големина

Воздушен поглед на фабриката
Спортско игралиште