Фабрика турнеја

Aerial View of the Factory
Воздушен преглед на фабриката

Aerial View of the Factory
Работилница за статори 1

Aerial View of the Factory
Прислушување на роботот (Шеман)

Aerial View of the Factory
Центар за тестирање

Aerial View of the Factory
Прикажи соба

Aerial View of the Factory
Агол на работилниците

Aerial View of the Factory
Пакување линија 1

Aerial View of the Factory
Автоматска машина за ликвидација (Шаман)

Aerial View of the Factory
Платформа за тестирање на мотори со голема големина

Aerial View of the Factory
Награди

Aerial View of the Factory
Собраниска линија 1

Aerial View of the Factory
Центар за машинска обработка (DMG)

Aerial View of the Factory
Автоматска машина за формирање на серпентина (Шаман)

Aerial View of the Factory
Линија за тестирање на мотори со средна и мала големина

Aerial View of the Factory
Спортско игралиште